Prijs voor onderzoek in verloskunde

De oproep voor kandidaten gebeurt jaarlijks, van februari tot het eind augustus. Tijdens deze periode hebt u toegang tot het online kandidaturendossier.

De selectie van de dossiers gebeurt in de maand oktober en de prijzen worden op het einde van het jaar uitgereikt.

Principes van de Prijs voor onderzoek in verloskunde

De prijs voor onderzoek in verloskunde van de Stichting Mustela wordt aangeboden in samenwerking met de Belgian Midwives Association en steunt met de toekenning van een beurs de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksprojecten op het vlak van maieutiek, om de perinatale gezondheid te verbeteren.

Deze beurs is exclusief voorbehouden voor onderzoeksprojecten die worden geïnitieerd door vroedvrouwen, rond het thema van maieutiek in het kader van een master- of bacheloropleiding.

 

Download het in te vullen kandidatuurdossier

Downloaden

Dotatie 8 000

Perimeter: België
Oproep voor looptijd van het project

Van 13 Februari 2023
tot 26 Augustus 2023

Goed om weten

  • Net zoals vroedvrouwen in andere Europese landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden...) en Angelsaksische landen (Verenigde Staten, Australië, Canada...) moeten de Belgische vroedvrouwen hun vaardigheden op het vlak van onderzoek verwerven en ontwikkelen om meer autonomie te bewerkstelligen.

  • Hun doelstellingen zijn een beoordeling van hun professionele praktijken en het formuleren van aanbevelingen voor de klinische praktijk, de ontwikkeling van specifieke kennis op het vlak van maieutiek en deelname aan medisch onderzoek.
  • Het wetenschappelijke comité dat de Prijs toekent, bestaat uit vroedvrouwen van verschillende activiteitensectoren en specialiteiten en vertegenwoordigen de volksgezondheid en menswetenschappen.

  • Het komt twee keer per jaar samen voor selectieactiviteiten.
  • Het zorgt ervoor dat het project goed verloopt en dat de kwaliteit van de resultaten hoog blijft en ontmoet de laureaten voor de prijsuitreiking.

Het wetenschappelijk comité