Prijs Sociale Pediatrie

De oproep tot kandideren is jaarlijks, van februari tot het eind augustus.

De selectie van de projecten vindt plaats in oktober voor een de prijsuitreiking tijdens het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde in maart 2023.

PRINCIPES VAN DE PRIJS SOCIALE PEDIATRIE

De Prijs Sociale Pediatrie van de Stichting Mustela steunt een project dat ijvert voor het welzijn van het kind en zijn familie.

 
De Prijs Sociale Pediatrie is gericht op het ondersteunen van elk project dat geïnitieerd is door een Belgisch pediatrisch team ten voordele van het kind, gezond of gehandicapt, vanaf geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving. (Kinderdagverblijven, educatieve centra).

Download het in te vullen kandidatuurdossier

Downloaden

Dotatie 8 000

Perimeter: België
Oproep voor looptijd van het project

Van 14 Februari 2022
tot 26 Augustus 2022

Goed om weten

 • De prijs is bedoeld om steun te bieden aan één of max. twee Belgische projecten in het kader van het welzijn van het kind, gezond of gehandicapt, vanaf geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving
  (Kinderdagverblijven, educatieve centra). Totale som voor één of twee projecten is 8.000 euro. In geval van 2 projecten, ieder 4.000 euro.
 • Het is een project op het terrein, geleid door een arts:
  - Pediater,
  - Arts van Kind en Gezin
  - Arts van een kinderdagverblijf,
  - Schoolarts,
  Een project kan ingediend worden door een arts, op individuele basis of door een medewerker van een multidisciplinaire groep.
 • De toekenning van de prijs moet het bekroonde project realiseerbaar maken. Er kunnen geen andere financiële partners zijn. Het bedrag wordt in twee delen toegekend: de helft bij de selectie van het project, het resterende saldo bij de presentatie van het project op het jaarlijkse congres van de Belgische
  Vereniging Voor Kindergeneeskunde in maart 2024 in Brussel (plaats later mede te delen).
 • De laureaat verbindt zich ertoe de resultaten van het bekroonde project te presenteren op het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde onder de vorm van een orale communicatie.
 • Een lid van het wetenschappelijk comité zal de vorderingen van het project tussen de selectie- en de presentatiefase beoordelen.

Het wetenschappelijk comité

Laureaten