Prijs Sociale Pediatrie

De oproep tot kandideren is jaarlijks, van februari tot het eind augustus.

De selectie van de projecten vindt plaats in oktober voor een de prijsuitreiking tijdens het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde in maart 2021.

PRINCIPES VAN DE PRIJS SOCIALE PEDIATRIE

De Prijs Sociale Pediatrie van de Stichting Mustela steunt een project dat ijvert voor het welzijn van het kind en zijn familie.

 
De Prijs Sociale Pediatrie is gericht op het ondersteunen van elk project dat geïnitieerd is door een Belgisch pediatrisch team ten voordele van het kind, gezond of gehandicapt, vanaf geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving. (Kinderdagverblijven, educatieve centra).

Download het in te vullen kandidatuurdossier

Downloaden

Dotatie 8 000

Perimeter: België
De uiterste datum waarop we de dossiers in ontvangst nemen, is vastgelegd op 30 Augustus 2020

Goed om weten

 • De prijs is bedoeld om steun te bieden aan een of twee Belgische projecten in het kader van het welzijn van het kind, gezond of gehandicapt, vanaf geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving. (Kinderdagverblijven, educatieve centra). Totale som voor een project is 8.000 euro; in het geval van 2 projecten, ieder 4.000€.
 • Het is een project op het terrein, geleid door een arts:
  - Pediater,
  - Arts van een MPC,
  - Arts van een kinderdagverblijf,
  - Schoolarts,
  Een project kan ingediend worden door een arts, op individuele basis of door een multidisciplinaire groep.
 • De toekenning van de prijs moet het bekroonde project realiseerbaar maken. Er kunnen geen andere financiële partners zijn. Het bedrag wordt betaald na de selectie van het project (eind 2020). De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het congres van de BVK in maart 2021. De laureaat verbindt er zich toe, tegen oktober 2021 een schriftelijk rapport te schrijven over stand van zaken van het project.
 • De laureaat verbindt zich ertoe de resultaten van het bekroonde project te presenteren op het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde onder de vorm van een orale communicatie.
 • Het wetenschappelijk comité van de Prijs Sociale Pediatrie analyseert de kandidatuurdossiers en kiest de laureaat van de Prijs Sociale Pediatrie uit de kandidaat-projecten. Het zorgt voor de voortgang van het project en de kwaliteit van de resultaten.
 • Een lid van het wetenschappelijk comité zal de vorderingen van het project tussen de selectie- en de presentatiefase beoordelen.

Het wetenschappelijk comité

Laureaten