Haïti : Noodhulp

In 2016 heeft de Stichting Mustela noodhulp verstrekt aan Haïti voor een bedrag van 20 000 euro. Deze hulp is beheerd door de Fondation de France.

 

haiti-aide-urgence_actions.jpg
haiti-aide-urgence_actions.jpg, par admin-fondation-larcade

 

martin-spitz.jpg

 

 

Martin Spitz, de manager internationale solidariteit van deze stichting, geeft uitleg over de doelstelling en uitvoering van deze donatie.

 

 

 

 

1. Wat is het kader voor de noodhulp die de Stichting Mustela elk jaar geeft?

Al meer dan dertig jaar doet de Fondation de France een beroep op donateurs bij elke belangrijke crisissituatie voor de «wederopbouw van het leven». Na de ramp bezoekt een projectleider onmiddellijk het getroffen gebied om de behoeften te analyseren en de lokale instanties te ontmoeten die kunnen bijdragen aan de hulp voor de zwaarst getroffen bevolking, in samenwerking met andere Franse organisaties. De toegevoegde waarde van de Fondation de France is de capaciteit om projecten te selecteren met een duurzame impact voor de gemeenschappen.

De Stichting Mustela deelt onze uitgangspunten en onze aanpak. Zij vertrouwt op ons voor de distributie van de hulpverlening en de evaluatie en controle ter plaatse. Dit voorkomt dat middelen worden verspild voor het selecteren en volgen van de uit te voeren acties en geeft de garantie dat het geld van de donateurs optimaal wordt ingezet voor de getroffen bevolking.

 

2. Met welke criteria worden de projecten gekozen

Om na een ramp het leven weer op te bouwen, is het eerste uitgangspunt van de Fondation de France de betrokkenheid van de getroffen bevolking. Zij bepalen zelf de prioriteiten waaraan de hulp moet worden besteed. Het tweede uitgangspunt is dat wij ons richten op de meest kwetsbare slachtoffers, zoals geïsoleerde kinderen en vrouwen, ouderen en gehandicapten. Daarbij luisteren wij zorgvuldig naar hun behoeften om te voorkomen dat de uit te voeren acties worden gebaseerd op stereotypen. En ten slotte steunen wij, omdat wij optreden in de post-urgente fase, duurzame oplossingen, met flexibiliteit in de concrete uitvoering om ze aan te kunnen passen aan de ontwikkeling van de lokale behoeften, maar ook met een strikte controle van de projecten (voortgangsrapporten, getuigenissen van de bevolking, accountantscontroles...)

 

3. Welk project heeft de Stichting Mustela in 2016 gesteund?

De Stichting Mustela heeft de donaties in de voorgaande jaren – voor Nepal in 2015 na de aardbeving, voor de Filippijnen in 2013 na de orkaan Haiyan en voor Haïti in 2010 na de aardbeving – gericht op hulpprojecten voor kinderen, met acties voor de gezondheid en opvoeding.

Dit jaar ligt het accent op de scholing. Na de verwoestingen in het westen van Haïti door de orkaan Matthew op 4 oktober 2016, heeft de Fondation de France een dringende oproep gedaan aan donateurs: 90 % van de woningen in het land en de oogst van meer dan 2 miljoen inwoners is verloren gegaan. Onze stichting heeft de prioriteit gegeven aan het herstel van de landbouw en de reconstructie van de scholen om het onderwijs zo snel mogelijk te hervatten. Het door de Stichting Mustela gesteunde project past in dit kader. De actie wordt ter plaatse uitgevoerd door de Frans-Haïtiaanse stichting Haïti Futur, die ook in 2010 al door de Fondation de France was gesteund, en betreft de reparatie van 30 scholen.