Libanon : Bestrijding van kindermishandeling

In 2016 heeft de Stichting Mustela haar in 2009 gestarte steun aan de Stichting Zuster Emmanuelle (ASMAE) voortgezet (10 000 euro) voor de ontwikkelingshulp aan kinderen. Het betreft het versterken en ontwikkelen van de kinderbescherming in kampen voor Palestijnse vluchtelingen, met name om gevallen van mishandeling beter op te sporen, te behandelen en te voorkomen.

 
De Palestijnse vluchtelingen maken ongeveer 10% uit van de bevolking in Libanon en leven voornamelijk in twaalf officiële vluchtelingenkampen en ongeveer dertig informele kampen in het land.
liban_mustela.jpg

Met de steun van de Stichting Mustela zijn diverse acties uitgevoerd:

  • behoud en functionering van twee bestaande kinderbeschermingscomités;
  • organisatie van twee informatiecampagnes over kinderbescherming;
  • verbetering van de registratie, het beheer en de behandeling van gevallen van mishandeling;
  • ontwikkeling van mechanismen voor de juridische oriëntatie en acties;
  • opleiding van de aanwezige teams over de interventiehulpmiddelen om de kinderopvang te verbeteren.

 

In totaal zijn deze acties ten goede gekomen aan 800 kinderen, 30 professionals en 500 ouders.