Frankrijk : La Chrysalide, een opvangcentrum voor jonge moeders en hun kinderen

La Chrysalide, dat zijn deuren opende in 2006 in Bobigny (93), is een centrum voor moeders gekoppeld aan een crèche, dat tot doel heeft een einde te maken aan een leven van rondzwerven en geweld van jonge vrouwen en hun kinderen. De vrouwen die opgevangen worden zijn tussen de 18 en 25 jaar, zijn zwanger of moeder van één tot drie kinderen, waarvan er één jonger is dan drie jaar.

chrysalide2.jpg

chrysalide2.jpg, par admin@fondation-mustela.be

In een toenemend precaire socio-economische context biedt La Chrysalide een antwoord aan een groeiend aantal kwetsbare en alleenstaande vrouwen, om hen te helpen er psychologisch en fysiek weer bovenop te komen. La Chrysalide maakt het mogelijk het isolement van de jonge moeders te doorbreken en geeft hen de kans naar school te gaan en de ontwikkeling van hun kinderen te volgen.

 

Dit centrum voor moeders, opgericht door Asmae – association sœur Emmanuelle, werd in 2019 ondersteund door de Stichting Mustela voor een bedrag van € 15.000.

 

« Wij zijn trots dat wij onze steun kunnen bieden aan het project La Chrysalide en zo een oude partner terugzien, Asmae, wiens acties al meer dan 35 jaar een afspiegeling zijn van het burgerengagement van de Stichting Mustela. » verheugt Chantal Larcade, algemeen afgevaardigde van de Stichting Mustela zich.