Japan : Noodhulp

Als blijk van solidariteit met Japan na de aardbeving op 11 maart 2011, heeft de Stichting Mustela een bijzondere bijdrage van 40 000 euro verstrekt aan het Japan Emergency Network (JEN)*.

 

japon_mustela.jpg
Het door de Stichting Mustela gesteunde project betrof de stad Ishinomaki, waar de aardbeving en de tsunami 6 000 gewonden en vermisten hebben veroorzaakt, 110 000 inwoners heeft getroffen en 28 000 woningen heeft verwoest. Het JEN heeft een programma opgezet voor de distributie van «huisvestingsets» (beddengoed, keukengerei, schoonmaakartikelen en ehbo-materiaal) aan de slachtoffers die werden gehuisvest in door de regering geleverde tijdelijke onderkomens.
 
Verder is, in het verlengde van deze actie, psychosociale hulp geboden om hen de gelegenheid te bieden zich te verenigen, activiteiten te delen en hun traumatische ervaringen te vertellen. De rechtstreekse doelgroep van het programma betrof 3 000 personen ondergebracht in tijdelijke onderkomens op vijf plaatsen.
 
Meer dan 80% van de personen in de noodhuisvesting heeft deelgenomen aan de activiteiten in de «gemeenschapsruimte»: psychologische consultaties, advies voor woningherbouw, verbetering van de leefomgeving door de overheidsorganisaties, oprichting van gespreksgroepen voor moeders, yoga- en kunsttherapiegroepen, enz.
 
* Het JEN is de eerste federatie van lokale niet-gouvernementale organisaties, opgericht in Japan om de inzet van deskundigheid, mensen en budgetten te verenigen en de samenwerking met de Japanse regering enerzijds en de organisaties van de Verenigde Naties anderzijds  te verbeteren. De federatie beschikt momenteel over een vijftiental kantoren in actuele of voormalige conflictzones, zoals Kroatië, Bosnië, Afghanistan en Irak. Het JEN heeft al veel projecten uitgevoerd voor de repatriëring van vluchtelingen en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen.