Frankrijk : Een geboortealbum voor anoniem geboren kinderen

In Frankrijk vinden elk jaar 500 tot 700 anonieme bevallingen plaats. De moeder wenst hierbij onbekend te blijven en het kind wordt toevertrouwd aan de Franse kinderbescherming en vervolgens geadopteerd. Als er geen complicaties zijn blijven de baby's gewoonlijk vijf tot tien dagen in de kraamkliniek voordat de kinderbescherming de verdere opvang verzorgt. 

 

Om de souvenirs van hun eerste levensdagen te bewaren, heeft de kraamkliniek van het Franse ziekenhuis Antoine-Béclère in Clamart een album van 10 pagina's ontwikkeld. Hierin worden herinneringen verzameld van het eerste bad, de eerste zuigfles en andere belangrijke momenten tijdens het verblijf in de kraamkliniek in de vorm van foto's en teksten geleverd door de vroedvrouwen, kinderverzorgsters, psychologen enz. 

album-naissance-sous-x.jpg

De klinisch psychologe Pauline Minjollet van het ziekenhuis Antoine-Béclère die dit project heeft gecoördineerd licht toe: «Alle kraamklinieken stellen een soort geboortealbum voor anoniem geboren kinderen samen maar vaak met ongestructureerde middelen en dus kwetsbaar en weinig esthetisch. Dit is jammer maar begrijpelijk, want het aantal anonieme bevallingen per jaar is per kraamkliniek zeer klein; gemiddeld vijf in Antoine-Béclère. Het album dat wij hebben ontwikkeld kan worden gepersonaliseerd. Het bevat illustraties, is kleurrijk en heeft een kartonnen kaft. Het is dus leuker en duurzamer om later te bekijken. Dit is belangrijk want in het weeshuis of in het adoptiegezin wordt het vaak bekeken en kan het snel worden beschadigd. Wij hebben een flexibel maar structurerend kader ontwikkeld dat helpt om de juiste toon te vinden: niet koel en afstandelijk, maar ook niet te persoonlijk of affectief zoals vaak het geval is als aan de tekst geen limieten worden gesteld. Het album moet eveneens de emotionele evolutie, het gedrag en de ontwikkeling van de baby kunnen vertellen.»

 

Het geboortalbum wordt overgedragen aan de contactpersoon van de Kinderbescherming of de adoptie-instantie die de baby in de kraamkliniek bezoekt en ook in het weeshuis blijft volgen. In het medische bestand van het kind wordt een kopie bewaard die het kind op meerderjarige leeftijd kan opvragen. Dit geboortealbum is al in gebruik in het ziekenhuis Antoine-Béclère en kan nu door elke kraamkliniek worden aangevraagd bij de Stichting Mustela.