Bestuur

Een stichting onder auspiciën
van de Fondation de France

De Stichting Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, staat onder voorzitterschap van Jean-Paul Berthomé, eveneens bestuursvoorzitter van Laboratoires Expanscience.

 

De twee comités – onderzoek en verloskunde – verenigen deskundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en privéklinieken of als zelfstandigen en vormen een belangrijk element voor het functioneren van de Stichting Mustela; bijvoorbeeld voor de keuze van werkthema's, de toekomstoriëntaties en de selectie van projecten.

 

Deze professionals in de gezondheidszorg kiezen de begunstigden voor de onderzoeksbeurzen, de onderzoeksprijs Action, de Verloskundeprijs en de Onderzoeksbeurs Zintuiglijke ontwikkeling.

 

rte-gouvernance_carre.jpg

rte-gouvernance_carre.jpg, by admin

Ze verenigen uit kinderartsen, pedopsychiaters, psychologen, psychoanalisten, kinderverzorgers, verloskundigen en soms sociale wetenschappers.

 

Het wetenschappelijke comité Preventie groepeert kinderverzorgers, verloskundigen, kinderartsen en psychologen. Zij bepalen een thema voor de ontwikkeling van een didactisch medium bestemd voor de actors op het gebied van preventie.