België : Psychosociaal programma voor kwetsbare zwangere vrouwen

In België ontving de vroedvrouw Katrien Beeckman in 2017 de maieutiekprijs, voor een bedrag van 8.000 euro, voor haar ontwerp voor een prospectieve observationele studie die toelaat bij sociaal achtergestelde vrouwen de effecten in kaart te brengen van een psychosociaal ondersteuningsprogramma dat toegevoegd wordt aan het reeds bestaande zorgtraject.

katrien-beeckman.jpg

katrien-beeckman.jpg, par admin-fondation-larcade

Dit specifieke programma bestaat uit 4 extra visites: bij de vroedvrouw en de sociaal verpleegkundige van Kind en Gezin, en één huisbezoek. De extra psychosociale ondersteuning verzekert een women-centered benadering met bijzondere aandacht voor het moeder-kind duo. Deze benadering is een poging om de barrières tussen de patiënt en de beschikbare zorgen te minimaliseren. De patiënten krijgen een gepersonaliseerde informatie met als doel een optimaal zorgtraject uit te stippelen, waarbij de ervaren stress geminimaliseerd wordt. Bovendien wordt bijkomende steun geboden voor de administratieve taken.