Dossier kandidaatstelling
Prijs Sociale Pediatrie

Wij verzoeken u de gevraagde informatie in te vullen zodat het Wetenschappelijk Comité uw dossier in de beste omstandigheden kan behandelen. Gelieve ook te noteren dat projecten en/of gerealiseerde acties buiten België niet in aanmerking kunnen genomen worden voor de Prijs Sociale Pediatrie van de Fondation Mustela België.

Persoonlijke gegevens

Voer a.u.b. de volgende gegevens in om uw kandidaatstelling te completeren. *Verplichte velden
De verzamelde gegevens worden met een informaticasysteem verwerkt met het doel om uw bericht te behandelen. Deze gegevens zijn bestemd voor de Stichting Mustela, een stichting onder auspiciën van de Fondation de France. Als u de u betreffende gegevens wilt ontvangen, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.