Ruimte voor Kandidaten

  • Prijs voor onderzoek in verloskunde

    Prijs de ondersteuning van een onderzoeksproject naar perinatale gezondheid te verbeteren
    Oproep voor looptijd van het project
  • Prijs Sociale Pediatrie

    De Prijs Sociale Pediatrie steunt een project dat ijvert voor het welzijn van kind en zijn familie
    Oproep voor looptijd van het project